Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
265.28 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8290Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ελεύθερη Πρόσβαση, Ελεύθερο Λογισμικό, Ελεύθερο Περιεχόμενο: οι τάσεις στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος: 
Open Infrastructures, Open Software, Open Content: trends in Greece
Συνεδρία: Πνευματικά Δικαιώματα
Session: Intellectual Property Rights
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημερομηνία: 
15/12/2008
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αγγλικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Διεθνές Συνέδριο "Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον της Επιστημονικής Επικοινωνίας"
Τόπος εκδήλωσης: 
Athens, National Hellenic Research Foundation (NHRF), "Leonidas Zervas" Hall
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: