Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
5.65 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8273Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
The Open Access Initiative in the context of the European ICT Research Infrastructure Service
Εναλλακτικός τίτλος: 
Συνεδρία: Πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση
Session: Open Access Policies
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
The representative of the European Commission Dr Kyriakos Baxevanidis referred to the development of ICT infrastructures that enable European researchers to produce high-level results, deposit and disseminate them through Open Access tools.
Οι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κυριάκος Μπαξεβανίδης (Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας) παρουσίασε επιτυχημένες δράσεις της ΕΕ, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο GΕANT - το μεγαλύτερο παγκοσμίως υπολογιστικό δίκτυο multi-gigabit (ευρυζωνικότητας υπερυψηλών συχνοτήτων) για την έρευνα και την εκπαίδευση - και το έργο EGEE ΙΙΙ που αποσκοπεί στην ενοποίηση όλων των δικτυωμένων υπολογιστών σε μια ενιαία πλατφόρμα και την υποστήριξη των τεχνολογιών Grid για την υιοθέτηση εφαρμογών e-Science στον τομέα της ευρωπαϊκής έρευνας. Στόχος είναι οι ερευνητές να έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν έρευνα υψηλού επιπέδου, και να μπορούν να αποθηκεύουν και να δημοσιεύουν δεδομένα και επιστημονικές εργασίες.
Ημερομηνία: 
15/12/2008
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αγγλικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Διεθνές Συνέδριο "Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον της Επιστημονικής Επικοινωνίας"
Τόπος εκδήλωσης: 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: