Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
1.62 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8255Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Η Ανοικτή Πρόσβαση ως προϋπόθεση για την επιστήμη
Εναλλακτικός τίτλος: 
Open Access: a prerequisite for Science with richness and reach…
Συνεδρία: Πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση
Session: Open Access Policies
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Ο Δρ Γιάννης Λάριος, σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, επισήμανε πως η ανοικτή πρόσβαση στην επιστήμη είναι ζήτημα: α) Ηθικής, καθώς οι φορολογούμενοι χρηματοδοτούν ουσιαστικά τη δημόσια έρευνα, β) Δημοκρατίας, καθώς ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των ερευνητών και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από όλους, και γ) Επιχειρηματικότητας, καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Κρίσιμα ζητήματα είναι η διαμόρφωση ενός οικονομικά βιώσιμου περιβάλλοντος ανοικτής πρόσβασης στην επιστήμη, η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των δημοσιεύσεων και η μείωση του χάσματος μεταξύ των επιστημόνων που έχουν θετική άποψη για την ανοικτή πρόσβαση (91%) και αυτών που τη χρησιμοποιούν ήδη ή σκοπεύουν να τη χρησιμοποιήσουν (30%).
The Advisor to the Secretary for Digital Planning Yannis Larios presented the initiatives of the Greek Ministry of Economy and Finance on Open Access.
Ημερομηνία: 
15/12/2008
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αγγλικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Διεθνές Συνέδριο "Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον της Επιστημονικής Επικοινωνίας
Τόπος εκδήλωσης: 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: