Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Παρουσίαση
Μέγεθος:
14.78 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8142Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Αποθετήρια και Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Εναλλακτικός τίτλος: 
Open Access Repositories and Scientific Journals in Nationa Documentation Centre
Συνεδρία: Υποδομές
Session: Infrastructures
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Τις πρωτοβουλίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για Αποθετήρια και Επιστημονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης παρουσίασε η Δρ Εύη Σαχίνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Στρατηγικής & Ανάπτυξης του ΕΚΤ. Υπογράμμισε πως οι εξελίξεις στην επιστημονική επικοινωνία οδηγούνται από την πρόοδο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και τις αυξανόμενες ανάγκες της ακαδημαϊκής & ερευνητικής κοινότητας. Οι υποδομές ανοικτής πρόσβασης που αναπτύσσει το ΕΚΤ, με ελεύθερη διάθεση του περιεχομένου στο Διαδίκτυο είναι: το Αποθετήριο Ήλιος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Θεματικό Αποθετήριο Πανδέκτης για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες με σημαντικές ψηφιακές συλλογές ιστορίας και πολιτισμού, καθώς και τα διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης: Βυζαντινά Σύμμεικτα, Τεκμήρια και Historical Review. Το Αποθετήριο Ηλιος (helios-eie.ekt.gr) περιλαμβάνει σημαντικό υλικό των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΙΕ, το οποίο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται για πρώτη φορά στο Διαδίκτυο. Ερευνητικά αποτελέσματα, δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, εργασίες ερευνητών, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό, αρχεία ήχου και εικόνας διατίθενται σε ένα πλήρως οργανωμένο περιβάλλον, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Τα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης αποτελούν μετεξέλιξη των έντυπων εκδόσεων τους, και εντάσσονται στο πλαίσιο του εκδοτικού μηχανισμού που δημιούργησε το ΕΚΤ για επιστημονικές ηλεκτρονικές εκδόσεις.
Dr Evi Sachini, Head of EKT's Strategic Planning & Development Department, presented the Repositories and Open Access Journals that EKT develops under the project "National Information System for Research and Technology - Open Access Electronic Repositories and Journals". The infrastructures operate on interactive digital environment for disseminating knowledge overcoming any geographical or technical barrier. They run on open-source software and are managed in collaboration with scientific and research organizations.
Ημερομηνία: 
15/12/2008
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αγγλικά
Ημ/νία εκδήλωσης: 
15/12/2008
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: