Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
138.87 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8274Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Access to Scientific Information: European Commission Initiatives
Εναλλακτικός τίτλος: 
Session: Open Access Policies
Συνεδρία: Πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Η D. Furlong αναφέρθηκε στις δράσεις που έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα η ΕΕ για την ανοικτή πρόσβαση: ξεκίνησε το διάλογο για την ανοικτή πρόσβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη σχετικών υποδομών, εφαρμόζει την ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την έρευνα, και χρηματοδοτεί ψηφιακές υποδομές και δράσεις δικτύωσης για την ανοικτή πρόσβαση. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την ανοικτή πρόσβαση στο 7ο ΠΠ, περίπου 20% του προϋπολογισμού της συνολικής χρηματοδότησης θα δοθεί με τη συμφωνία ότι τα αποτελέσματα της έρευνας που θα χρηματοδοτηθούν από τα κονδύλια αυτά θα δημοσιεύονται με διαδικασίες ανοικτής πρόσβασης μετά από μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Ημερομηνία: 
15/12/2008
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Διεθνές Συνέδριο "Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον της Επιστημονικής Επικοινωνίας"
Τόπος εκδήλωσης: 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: