Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/13570Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτόμες Εφαρμογές Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων και Ανοικτής Διακυβέρνησης
Εναλλακτικός τίτλος: 
Open Data and Open Government Innovative Applications
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Συντονιστής: 
Ημερομηνία: 
16/10/2013
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Έχει σχέση με: 
Είναι μέρος του: 
Αποτελείται από: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Σημειώσεις: 
Κεντρικός Ομιλητής: Phil Archer, Consultant, eGov at W3C με θέμα: "Linked Data - What's the Point?"
Keynote Speaker: Phil Archer, Consultant, eGov at W3C "Linked Data - What's the Point?"
Εμφανίζεται στις συλλογές: