Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
398.84 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/13567Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Βελτιστοποιώντας τη χρήση της γνώσης στη διαμόρφωση δημοσίων πολιτικών και στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας: Η στρατηγική σημασία της ανοικτής πρόσβασης και των ανοικτών δεδομένων
Εναλλακτικός τίτλος: 
Optimizing the Use of Knowledge in Public Policy Shaping and Business Activities: The Strategic Importance of Open Access and Open Data
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Παρουσιάζονται οι κεντρικές εθνικές πολιτικές και έργα στο χώρο των ανοικτών δεδομένων, της ανοικτής έρευνας και επιστήμης.
Ημερομηνία: 
16/10/2013
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: