Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/13569Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
The New PSI Directive and the EU Open Data Portal
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Παρουσιάζονται διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές και πρωτοβουλίες ανοικτής διακυβέρνησης, όπως ο Χάρτης για τα Ανοικτά Δεδομένα που υπέγραψαν οι χώρες της G8, η αναθεωρημένη Κοινοτική Οδηγία για την Περαιτέρω Χρήση της Δημόσιας Πληροφορίας και οι δράσεις ανοικτών δεδομένων του Ψηφιακού Θεματολογίου 2020 της ΕΕ.
Presantation of important developments with regards to the wide adoption of open access to publicly funded research and the opening up of public sector data. This trend is endorsed by the European Commission’s policies such as the “Digital Agenda 2020”, the “Directive on the Re-use of Public Sector Information” and the “Recommendation on access to and preservation of scientific information”.
Ημερομηνία: 
16/10/2013
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Έχει σχέση με: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: