Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/13568Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ελληνικά Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα και Ανοικτή Διακυβέρνηση σε Παγκόσμιο Πλαίσιο
Εναλλακτικός τίτλος: 
Greek Open Data and Open Government Policies in a Global Context
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Συντονιστής: 
Περιγραφή: 
Τα κάθε είδους ανοικτά δημόσια δεδομένα-επιστημονικά, ερευνητικά, γεωχωρικά, οικονομικά, πολιτιστικά- βρίσκονται στη βάση της δημιουργίας της οικονομίας της γνώσης και της επίτευξης ενός ευφυούς και συμμετοχικού κράτους, όπως αναδείχθηκε την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου που ήταν αφιερωμένη στις εγχώριες πολιτικές και τα παραδείγματα αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων.
Lowering the barrier for reuse of the publicly funded research and public data, is expected to boost innovation, help address effectively big environmental, energy and health-related issues and unlock a significant financial potential for Europe.
Ημερομηνία: 
16/10/2013
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Αποτελείται από: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Σημειώσεις: 
Κεντρικός Ομιλητής: Χάρης Τσαβδάρης, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Υπουργείο Οικονομικών με θέμα «Συμμετοχική ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών ανοικτών δεδομένων για τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων».
Keynote Speaker: Harry Tsavdaris, Secretary General, General Secretariat for Information Systems (GSIS), Hellenic Ministry of Finance: "Crowdsourcing Web Services for Open Data for the General Secretariat for Information Systems (GSIS)"
Εμφανίζεται στις συλλογές: