Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/13552Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Χαιρετισμός της Yφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Διεθνές Συνέδριο "Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα"
Εναλλακτικός τίτλος: 
Conference Welcome speech
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Τη σημασία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών που τους αφορούν υπογράμμισε η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εύη Χριστοφιλοπούλου. Η Υφυπουργός ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για την υποστήριξη των παραπάνω, όπως την ενίσχυση του προγράμματος Δι@υγεια με τη σύνδεση της εγκυρότητας των αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης με τη δημοσίευσή τους στο Διαδίκτυο, την καθιέρωση της αρχής "ανοικτή εν τη γενέσει της" (openness by default) για το σύνολο της δημόσιας πληροφορίας, την ένταξη δράσεων και πρωτοβουλιών ανοικτής διακυβέρνησης και δεδομένων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, την εφαρμογή ψηφιακής υπογραφής στη διακίνηση των δημοσίων εγγράφων, αλλά και τη συμμετοχή της χώρας στην πρωτοβουλία του ΟΗΕ Open Government Partnership, μαζί με άλλες 60 χώρες.
Ημερομηνία: 
16/10/2013
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: