Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
365.59 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/13601Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Αναπτύσσοντας εθνικές πολιτικές για την ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία: Οι εξελίξεις στα κράτη-μέλη: Εισήγηση του Michel Marian σε Στρογγυλή Τράπεζα
Εναλλακτικός τίτλος: 
Implementing National Policies for Open Access to Scientific Information: the National Perspectives: Presentation by Michel Marian on a round table
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Περιγράφονται οι υπό διαμόρφωση πολιτικές που θα απαιτούν Ανοικτή Πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα από τους κύριους δημόσιους χρηματοδότες της έρευνας.
Ημερομηνία: 
17/10/2013
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: