Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
1.01 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/13597Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Αναπτύσσοντας εθνικές πολιτικές για την ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία: Οι εξελίξεις στα κράτη-μέλη: Εισήγηση κας Ελένης Σταυριανουδάκη σε Στρογγυλή Τράπεζα
Εναλλακτικός τίτλος: 
Implementing National Policies for Open Access to Scientific Information: the National Perspectives: Presentation by Eleni Staurianoudaki on a round table
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Αναφέρεται η σημασία και τα οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης και της μεταφοράς επιστημονικής γνώσης, καθώς και στην ανάγκη για μια καλά συντονισμένη, με συγκεκριμένα μέτρα, πολιτική για την Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας.
Ημερομηνία: 
17/10/2013
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: