Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
980.15 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/13599Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Αναπτύσσοντας εθνικές πολιτικές για την ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία: Οι εξελίξεις στα κράτη-μέλη: Εισήγηση του Vasco Vaz σε Στρογγυλή Τράπεζα
Εναλλακτικός τίτλος: 
Implementing National Policies for Open Access to Scientific Information: the National Perspectives: Presentation by Vasco Vaz on a round table
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Σημαντικό ρόλο έχουν να επιτελέσουν οι βιβλιοθήκες στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας αναφορικά με νομικά και τεχνικά θέματα, αλλά και θέματα προβολής του έργου και βέβαια διαχείρισης της πνευματικής παραγωγής του ιδρύματος. Παρουσιάστηκαν πολιτικές ανοικτής πρόσβασης ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίες είτε έχουν διαμορφωθεί εδώ και χρόνια και πλέον έχουν αρχίσει να αποδίδουν σημαντικά αποτελέσματα.
Ημερομηνία: 
17/10/2013
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: