Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/13572Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet: Αποτελέσματα του έργου
Εναλλακτικός τίτλος: 
MedOANet in Context: Project Accomplishments
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Το έργο MedOANet (Mediterranean Open Access Network), συντέλεσε σημαντικά στη χαρτογράφηση του πεδίου αναφορικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές των φορέων χρηματοδότησης και φορέων διεξαγωγής έρευνας, στην ανάπτυξη εξειδικευμένων κέντρων υποστήριξης, στη συγγραφή οδηγού για την ανάπτυξη πολιτικών από φορείς χρηματοδότησης και διεξαγωγής έρευνας, αλλά και στον συντονισμό των πολιτικών σε εθνικό επίπεδο στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου και την Τουρκία, καθώς και στην ευθυγράμμισή τους με τις υιοθετούμενες ευρωπαϊκές πολιτικές.
The final conference of MedOANet (www.medoanet.eu), a European project coordinated by the National Documentation Centre (EKT) to promote the implementation of coordinated open access policies among Mediterranean European countries. The final conference of MedOANet will serve to present the results of the project, placing them in the wider European perspectives on Open Access policies, and providing a forum for the current debate on Open Access policy implementation practices within the EU.
Ημερομηνία: 
17/10/2013
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Αποτελείται από: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Σημειώσεις: 
The session includes videotaped Message by the European Commissioner for Research, Innovation and Science, Máire Geoghegan-Quinn.
Η ενότητα περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Επιτρόπου για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη Máire Geoghegan-Quinn.
Εμφανίζεται στις συλλογές: