Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
2.03 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8652Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Delivering Public Sector Information Policy from Local to Global
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Η περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων του δημοσίου τομέα συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, και αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Ψηφιακού Θεματολογίου της ΕΕ. Στο πλαίσιο της ενότητας θα παρουσιαστούν πολιτικές και πρωτοβουλίες για την επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημοσίου τομέα σε διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, καθώς και σχετικές πρωτοβουλίες, ο αντίκτυπος και τα οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση αυτή, καθώς και σχετικά θέματα πνευματικών δικαιωμάτων.
The reuse of public data contributes to the improvement of competitiveness, innovation, the creation of new workplaces, and is one of the priorities in the digital agenda of Europe. Presentations on this topic will focus on international, European and Greek policies and initiatives for the reuse of public sector information and on relevant IPR issues.
Ημερομηνία: 
17/12/2010
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: