Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
2.59 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8650Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Υποδομές και Υπηρεσίες Cloud για τη Eλληνική Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Το ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, σημειώσεις, ασκήσεις, πολυμεσικές παρουσιάσεις, διαδραστικές εφαρμογές, οπτικοακουστικό υλικό) είναι διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο σε ψηφιακή μορφή, χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς, τόσο στους άμεσα ενδιαφερόμενους (μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, διδάσκοντες) όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν σχετικές πρωτοβουλίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι προοπτικές που διαφαίνονται, αλλά και τα εμπόδια στη διάδοση της χρήσης τέτοιου υλικού.
(books, notes, exercises, multimedia presentations, interactive applications, audiovisual material etc) are available and easily accessible in digital format, free of regional and temporal barriers for key stakeholders (students, teachers etc), as well as to the wider public. A session focused on this topic will present relevant initiatives from Greece and abroad, the emerging landscape and prospects, and the obstacles that prevent the wider adoption of such resources in the educational process.
Ημερομηνία: 
17/12/2010
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: