Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/17049Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Διεθνές Συνέδριο "Ανοιχτή Πρόσβαση: Έρευνα- Εκπαίδευση-Δημόσια Δεδομένα", 2η ημέρα
Εναλλακτικός τίτλος: 
International Conference "Open Access: Research-Education-Public Data", 2nd day
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Πρόκειται για την 2η ημέρα του διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) με στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες που προσφέρει η Ανοικτή Πρόσβαση στη προώθηση της έρευνας και της επιστημονικής επικοινωνίας, στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, στη διαφάνεια και στη συμμετοχικότητα των πολιτών. Oμιλητές του Συνεδρίου είναι πανεπιστημιακοί, ερευνητές και ανώτατα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης από Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ, που παρουσιάζουν απόψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς για την Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση και, συγκεκριμένα, στους τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης και των Δημόσιων Δεδομένων.
2nd day of the conference organized by the National Documentation Centre (EKT), entitled "Open Access: Research-Education-Public Data". Aim of the conference is to present the role of Open Access in an emerging environment that promotes research and scholarly communication, competitiveness, innovation, the learning and educational processes, transparency and a participatory culture among citizens. Presenters from the academia and the wider research sector and high-level public administrators from Greece, Europe and the USA will present their views and experiences on Open Access and, in particular, in research, education and public data.
Ημερομηνία: 
17/12/2010
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αγγλικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Διεθνές Συνέδριο "Ανοιχτή Πρόσβαση: Έρευνα- Εκπαίδευση-Δημόσια Δεδομένα"
International Conference "Open Access: Research-Education-Public Data"
Τόπος εκδήλωσης: 
Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
Leonidas Zervas Auditorium, 48, Vas. Constantinou Av., Athens, Greece
Ημ/νία εκδήλωσης: 
16/12/2010 - 17/12/2010
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Αποτελείται από: 
Πλοήγηση στην Τεχνογνωσία της Πλατφόρμας Epsiplus. H Ελληνική Συμμετοχή
Riding the Wave of Scientific Data
Ανοικτά Μαθήματα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Ο Aρχαίος Kόσμος στη Σύγχρονη Εκπαίδευση-Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο για την Ακρόπολη
The Τurn to the "Οpen" in Education: Some Challenges for Students
Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με Θέμα: Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα: Στρατηγικές, Χρηματοδότηση, Ανάπτυξη, Επίδραση
Αναγκαιότητα, όχι Πολυτέλεια: Τα Ανοιχτά Δεδομένα ως Εθνική Πληροφοριακή Υποδομή
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα
Υποδομές και Υπηρεσίες Cloud για τη Eλληνική Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα
OpenAIRE: Υποδομή Αποθετηρίων Ανοιχτής Πρόσβασης για τις Ερευνητικές Δημοσιεύσεις στην Ευρώπη
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Eξέλιξη των Yποδομών Ανοικτής Πρόσβασης-Δράσεις και Προκλήσεις
Delivering Public Sector Information Policy from Local to Global
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: