Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Οδηγός
Έκταση:
40 σελίδες
Μέγεθος:
3.26 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16830Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Οδηγός χρήσης του εθνικού συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr - 2021
Εκδότης: 
Συντελεστής: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Στον συγκεκριμένο οδηγό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) παρουσιάζονται οι πολλαπλές δυνατότητες πλοήγησης και αναζήτησης περιεχομένου, που παρέχει στους επισκέπτες του, ο εθνικός συσσωρευτής ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr. Ο οδηγός είναι δομημένος σε δύο ενότητες και απευθύνεται στο προσωπικό των φορέων που έχουν ψηφιοποιήσει και διαθέσει τα τεκμήρια των πολιτιστικών τους συλλογών στο SearchCulture.gr. Ο οδηγός μπορεί να φανεί επίσης χρήσιμος σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές, ιστορικούς και σε όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ενιαίες αναζητήσεις στο φάσμα των διαθέσιμων ψηφιακών συλλογών της χώρας. Στην πρώτη ενότητα του οδηγού παρουσιάζεται το ιστορικό εξέλιξης, η τεχνική υποδομή, το περιεχόμενο και οι φορείς του SearchCulture.gr, ενώ στη δεύτερη ενότητα αναλύονται οι δυνατότητες εξερεύνησης, αναζήτησης και πλοήγησης περιεχομένου που παρέχει ο εθνικός συσσωρευτής ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Επίσης, στον οδηγό, σε ειδικό παράρτημα, καταγράφονται οι τυποποιημένες μηχαναγνώσιμες άδειες χρήσης και τα αδειοδοτικά εργαλεία Creative Commons και RigtsStatements.org βάσει των οποίων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν τα ψηφιακά τεκμήρια του SearchCulture.gr από τους χρήστες του.
Ημερομηνία: 
Μαρ-2021
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2021 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
"Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: