Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Οδηγός
Έκταση:
21 σελίδες
Μέγεθος:
2.63 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/15559Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Οδηγός χρήσης Searchculture.gr: Μία πρότυπη πλατφόρμα συσσώρευσης & αναζήτησης πολιτιστικού περιεχομένου
Εναλλακτικός τίτλος: 
Searchculture.gr: Ενιαία αναζήτηση σε ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συγγραφέας παραθεμάτων ή αποσπασμάτωνκειμένου: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης της ανοικτής διαδικτυακής πύλης searchculture.gr η οποία προσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα μας από έγκριτους φορείς.Βασίζεται σε ένα σύστημα συσσώρευσης μεταδεδομένων και εικόνων προεπισκόπησης (aggregator). Μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες αλλά και άλλοι πολιτιστικοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί,συμμετέχουνστη δράση παρέχοντας οργανωμένο ψηφιοποιημένο πολιτιστικό και ιστορικό υλικό. Οι φορείς αυξάνουν μεαυτό τον τρόπο την ευρεσιμότητα και την αναγνωρισιμότητα του υλικού τους καθώς και την επισκεψιμότητα των ιστοτόπων τους, ενώ παράλληλα συνεισφέρουνστην ανάδειξη ενός σημαντικού μέρουςτου ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος. Το ψηφιακό περιεχόμενο συλλέγεται από το ΕΚΤ και ελέγχεται ως προς την συμμόρφωσή του με βασικέςπροδιαγραφές ποιότητας και διαλειτουργικότητας. Στην συνέχεια, ο συσσωρευτήςεντάσσειτοπεριεχόμενο–μετασχηματίζοντάς το και εμπλουτίζοντάς το σημασιολογικά –καιτοδιαθέτει μέσα από την διαδικτυακή πύληsearchculture.gr. Η πύλη παρέχει προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης, πλοήγησης και εξερεύνησης σε ένα ετερογενές ψηφιακό περιεχόμενο και αναδεικνύει το πρωτότυπο περιεχόμενο των φορέων καθώς αυξάνει την ευρεσιμότητά του και διατηρεί συνδέσμους προς τα σημεία σταθερής απόθεσής του. Ο οδηγός αυτός προσφέρει πληροφορίες για την υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης, την υποδομή πάνω στην οποία στηρίζεται και τον τρόποχρήσης της πύλης.
Ημερομηνία: 
Αυγ-2017
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2017 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
© National Documentation Center
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
327378
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: