Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεχνική έκθεση
Έκταση:
108 σελίδες
Μέγεθος:
9.26 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη


Περιγραφή:
Παρουσίαση ppt
Μέγεθος:
2.37 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/15324Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
SearchCulture.gr: Μία Πρότυπη Πλατφόρμα Συσσώρευσης & Αναζήτησης Πολιτιστικού Περιεχομένου: Παρουσίαση – Αρχιτεκτονική
Εναλλακτικός τίτλος: 
Searchculture.gr: Ενιαία αναζήτηση σε ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Το Σύστημα Συσσώρευσης Περιεχομένου / Ενιαίας Αναζήτησης SearchCulture.gr είναι ένας συσσωρευτής περιεχομένου (aggregator) συνοδευόμενος από μία ανοικτή διαδικτυακή πύλη που προσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα μας από έγκριτους φορείς. Ο συσσωρευτής συλλέγει μεταδεδομένα που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο περιεχόμενο ποικίλων τύπων από τους πολιτιστικούς φορείς που το παράγουν, τα εμπλουτίζει σημασιολογικά και τα διαθέτει στο ευρύ κοινό μέσω ενός σύγχρονου και φιλικού περιβάλλοντος που διαθέτει προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης και εξελιγμένες δυνατότητες πλοήγησης. Η συλλογή του περιεχομένου πραγματοποιείται από το σύστημα Harvester, ένα αυτόνομο σύστημα συγκομιδής μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων που ανέπτυξε το EKT, το οποίο εξυπηρετεί ήδη διάφορα συστήματα που απαιτούν συλλογή περιεχομένου, όπως το SearchCulture.gr, ο συσσωρευτής CRIS του EKT, η υπηρεσία πιστοποίησης προδιαγραφών περιεχομένου – Validator και η υπηρεσία ασφαλούς διαφύλαξης ψηφιακού περιεχομένου – Preservator. Σε αντίθεση με παρεμφερή εργαλεία όπως το REPOX, ο Harvester συλλέγει εκτός από μεταδεδομένα και ψηφιακά αρχεία ενώ διαθέτει και μία υπηρεσία δημιουργίας εικόνων προεπισκόπησης. Το παρόν έγγραφο αποτελεί μία αναλυτική παρουσίαση της υποδομής του SearchCulture.gr η οποία περιλαμβάνει και το αυτόνομο σύστημα Harvester τις υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιεί ο συσσωρευτής. Η παρουσίαση των δύο συστημάτων περιλαμβάνει περιγραφή των λειτουργικών χαρακτηριστικών τους, αναλυτική περιγραφή των γραφικών διεπαφών χρήστη τους και τεχνική τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής τους.
Ημερομηνία: 
Δεκ-2016
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2016 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει σχέση με: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: