Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
2.86 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/15603Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ανοικτές πόλεις, διαβούλευση και συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ως βασική αρχή της βιωσιμότητας των πόλεων
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημερομηνία: 
13/10/2017
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων: «Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις»
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: