Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
316.75 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/15595Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Συγκοινωνίες/Μεταφορές στις πόλεις – Προτάσεις για δείκτες επιδόσεων Εμπειρίες συμμετοχής σε προγράμματα HORIZON και ανάγκες αξιοποίησης ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών (RESOLUTE RESILIENCE GUIDELINES) και Οδηγιών
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημερομηνία: 
13/10/2017
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων: «Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις»
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: