Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/15591Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων: «Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις»
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
13/10/2017
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48
Περίληψη: 
Σκοπός της Εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τυποποίηση, στις τεχνολογίες και στις πρακτικές για τις βιώσιμες, έξυπνες, ανθεκτικές, ασφαλείς και ανοικτές πόλεις σε όλους χωρίς διακρίσεις και η παρουσίαση πρότασης για την ανάπτυξη ελληνικού προτύπου βιώσιμης και έξυπνης πόλης. Το προτεινόμενο σχέδιο περιλαμβάνει τις ενότητες θεμάτων βιωσιμότητας όπως καθορίζονται στο ISO 37120:2014 (υπό αναθεώρηση), «Δείκτες επιδόσεων βιωσιμότητας, ποιότητας υπηρεσιών και ποιότητας ζωής στις πόλεις»/γενικώς, ανθρώπινες κοινότητες/ Sustainable Development in Communities — Indicators for City Services and Quality of Life , και επιπλέον 3 ενότητες ανάδειξης ταυτότητας, των διακριτικών χαρακτηριστικών των ελληνικών πόλεων: 1. Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς (η πόλη ως τουριστικός προορισμός) 2. Καινοτομία (μαθησιακό περιβάλλον και καινοτομικότητα/σκέψη, στρατηγική ευφυΐας Διαχείριση της δημιουργικότητας/της διανοητικής ιδιοκτησίας/ των συνεργασιών και Αξιολόγηση 3. Σχεδιασμός για όλους, προσβασιμότητα ΑμεΑ/ Ανοικτά δεδομένα και εφαρμογές
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Αποτελείται από: 
Δραστηριότητες Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Τυποποίησης για τη διαχείριση της Βιωσιμότητας πόλεων
Οι Έξυπνες Πόλεις στον Ορίζοντα 2020
Ο ρόλος της τυποποίησης για τη διασύνδεση έρευνας και αγοράς
Ανθεκτικότητα και διαχείριση κρίσεων
Συγκοινωνίες/Μεταφορές στις πόλεις – Προτάσεις για δείκτες επιδόσεων Εμπειρίες συμμετοχής σε προγράμματα HORIZON και ανάγκες αξιοποίησης ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών (RESOLUTE RESILIENCE GUIDELINES) και Οδηγιών
Χωρικός και αστικός σχεδιασμός, δημόσιοι χώροι, αστικό πράσινο και δημόσια κτίρια – Προτάσεις για δείκτες επιδόσεων
Ασφάλεια και Ποιότητα ζωής στις πόλεις και σχετικοί δείκτες
Αρχές και κριτήρια κυκλικής οικονομίας και οικονομία διαμοιρασμού
Οι Έξυπνες Πόλεις του αύριο, πραγματικότητα σήμερα
Ανθεκτικότητα πόλεων – Εμπειρίες από τη συμμετοχή στο διεθνές Δίκτυο Ανθεκτικών πόλεων και σχετικά έργα του Δήμου Αθηναίων
Κυκλική οικονομία: Συνδέοντας, δημιουργώντας και διατηρώντας την αξία
Τεχνολογία για την κοινωνική ένταξη, τις ίσες ευκαιρίες και τη συμμετοχή
Ανοικτές πόλεις, διαβούλευση και συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ως βασική αρχή της βιωσιμότητας των πόλεων
Έξυπνες Υποδομές για τις πόλεις του μέλλοντος
Ανάγκες για κοινή πρακτική έξυπνων πόλεων στην Ελλάδα
Έξυπνες πόλεις για αποδοτική αξιοποίηση πόρων και βιωσιμότητα
Ανάγκες προσαρμογής στις εξελίξεις και ανάπτυξη ελληνικού προτύπου έξυπνης πόλης
Ατζέντα 2030 του OHE για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εθνικό Πλαίσιο εφαρμογής
Βράβευση Πρόδρομων Χορηγών του ΕΛΟΤ για τη συμβολή τους στη διεξαγωγή του 1ου, 2ου και 3ου Συμποσίου Τροφίμων το 1995, 1998 και 2003
Εισαγωγή στην Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων
Εισαγωγή στην Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων
Εισαγωγή στην Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων
Εισαγωγή στην Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων
Χαιρετισμός στην Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: