Αρχεία στο τεκμήριο
Περιγραφή:
Παρουσίαση ppt
Σελίδες:
19
Μέγεθος:
2.55 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Άδεια

https://hdl.handle.net/20.500.12776/15560Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
SearchCulture.gr: Ο συσσωρευτής ψηφιοποιημένου πολιτιστικού περιεχομένου του ΕΚΤ
Ομιλητής: 
Γραφίστας: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Συντελεστής: 
Περιγραφή: 
Η παρουσίαση αφορά την ανοικτή διαδικτυακή πύλη του ΕΚΤ, searchculture.gr . Η πύλη προσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα μας από έγκριτους φορείς.Βασίζεται σε ένα σύστημα συσσώρευσης μεταδεδομένων και εικόνων προεπισκόπησης (aggregator). Μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες αλλά και άλλοι πολιτιστικοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί,συμμετέχουνστη δράση παρέχοντας οργανωμένο ψηφιοποιημένο πολιτιστικό και ιστορικό υλικό. Οι φορείς αυξάνουν μεαυτό τον τρόπο την ευρεσιμότητα και την αναγνωρισιμότητα του υλικού τους καθώς και την επισκεψιμότητα των ιστοτόπων τους, ενώ παράλληλα συνεισφέρουνστην ανάδειξη ενός σημαντικού μέρουςτου ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος. Το ψηφιακό περιεχόμενο συλλέγεται από το ΕΚΤ και ελέγχεται ως προς την συμμόρφωσή του με βασικέςπροδιαγραφές ποιότητας και διαλειτουργικότητας. Στην συνέχεια, ο συσσωρευτήςεντάσσειτοπεριεχόμενο–μετασχηματίζοντάς το και εμπλουτίζοντάς το σημασιολογικά –καιτοδιαθέτει μέσα από την διαδικτυακή πύληsearchculture.gr. Η πύλη παρέχει προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης, πλοήγησης και εξερεύνησης σε ένα ετερογενές ψηφιακό περιεχόμενο και αναδεικνύει το πρωτότυπο περιεχόμενο των φορέων καθώς αυξάνει την ευρεσιμότητά του και διατηρεί συνδέσμους προς τα σημεία σταθερής απόθεσής του.
Ημερομηνία: 
18/05/2017
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Ημερίδα με θέμα «Η Ψηφιοποίηση στον τομέα του Πολιτισμού και το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη»
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: 
18/05/2017
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2017 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει σχέση με: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: