Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
1.47 MB
Μορφότυπος:
Microsoft Powerpoint XML

https://hdl.handle.net/20.500.12776/15557Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Οδηγός Αξιολόγησης: Μέρος Β', Έλεγχος Νομιμότητας - Αξιολόγηση Εύλογου Κόστους
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Ημερομηνία: 
29/06/2017
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: