Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/15550Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Οδηγός Αξιολόγησης για την υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στα καθεστώτα Ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματκότητα" και "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ"
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
29/06/2017
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αίθουσα Σεμιναρίων
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Αποτελείται από: 
Οδηγός Αξιολόγησης, Μέρος Β’ : Έλεγχος Βιωσιμότητας και δεικτών υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
Οδηγός Αξιολόγησης: Μέρος Β', Έλεγχος Νομιμότητας - Αξιολόγηση Εύλογου Κόστους
Οδηγός Αξιολόγησης, Μέρος Α΄: Πληρότητα Υποβαλλόμενων Επενδυτικών Σχεδίων στα καθεστώτα «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
Ν.4399/2016: Θεσμικό Πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας-Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις
Πρότυπα κόστη για τον προσδιορισμό του εύλογου κόστους κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των Καθεστώτων Ν.4399/20165
Παρουσίαση Καθεστώτος Ενισχύσεων «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016
Παρουσίαση Καθεστώτος «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016
Εμφανίζεται στις συλλογές: