Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεχνική έκθεση
Έκταση:
15 σελίδες
Μέγεθος:
1.79 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16577Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Μια τεχνική ματιά στη συσσώρευση ψηφιακού περιεχομένου από το ΕΚΤ: Από τη συλλογή & τον έλεγχο στον εμπλουτισμό & τη διάχυση
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Σχεδιαστής: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Το Σύστημα Συσσώρευσης Περιεχομένου / Ενιαίας Αναζήτησης searchculture.gr είναι ένας συσσωρευτής μεταδεδομένων και αρχείων προεπισκόπησης(aggregator) ο οποίος συνοδεύεταιαπό μία ανοικτή διαδικτυακή πύλη πουπροσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σεψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενοπου παράγεται στη χώρα μας από έγκριτους φορείς. Το ψηφιακό περιεχόμενο συλλέγεται και ελέγχεται ως προς την συμμόρφωσή του με συγκεκριμένες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Στην συνέχεια, ο συσσωρευτήςσυγκεντρώνειτο περιεχόμενο εκτελώντας ενέργειες μετασχηματισμού, σημασιολογικού εμπλουτισμού, κανονικοποίησης και καθαρισμού, και το διαθέτει στο ευρύ κοινό ως ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα μέσω ενός σύγχρονου και φιλικού περιβάλλοντος που διαθέτει προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης και εξελιγμένες δυνατότητες πλοήγησης.
Ημερομηνία: 
Αυγ-2007
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2017 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: