Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Οδηγός προδιαγραφών
Έκταση:
50 σελίδες
Μέγεθος:
3.04 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/15314Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας για ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο
Εναλλακτικός τίτλος: 
Technical Guidelines for Interoperability in Open Digital Content
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συγγραφέας παραθεμάτων ή αποσπασμάτωνκειμένου: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Ο οδηγός αυτός συγκεντρώνει τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για την ανάπτυξη ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου. Οι προδιαγραφές αυτές προέκυψαν από πρότυπα και καλές διεθνείς πρακτικές, καθώς και την εκτεταμένη εμπειρία του ΕΚΤ σε θέματα διαλειτουργικότητας και ψηφιακών αρχείων. Υποστηρίζει την υπηρεσία Πιστοποίησης Προδιαγραφών Περιεχομένου του ΕΚΤ, μια υπηρεσία SaaS. Οι Προδιαγραφές διάθεσης ανοικτού περιεχόμενου, συμπληρώνονται με ένα ακόμη οδηγό, στον οποίο περιγράφονται Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης και Ψηφιακών Αρχείων, οι οποίες διασφαλίζουν την μακροχρόνια διαφύλαξη των ψηφιακών αρχείων και την διαθεσιμότητα τους σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες.
This document sets guidelines for digital open content in order to support interoperability and availability to users. These specifications derived from worldwide standards and best practices, as well as EKT's extensive experience in digital content. It is key part of EKT's Open Content Cerfification Service (http://validator.ekt.gr), a SaaS service. The "Technical Guidelines for Interoperability in Open Digital Content" are part of a series of EKT's Technical Guidelines which is completed with another guide named "Technical Guidelines for Digitizing and Digital Files".
Ημερομηνία: 
Μαΐ-2016
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2016 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
327378
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Έχει σχέση με: 
Αναφέρει: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Σημειώσεις: 
Ο παρών οδηγός αποτελεί την 3η έκδοση του ΕΚΤ για προδιαγραφές και χαρακτηέλαβε υποψη της ριστικά διαλειτουργικότητας ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου και ενσωματώνει την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης, οι οποίες εφαρμόστηκαν στο περιεχόμενο 46 πολιτιστικών φορέων που εντάχθηκαν στο έργο, ψηφιοποίησαν και διέθεσαν το περιεχόμενο τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφέςπου έθεσε το ΕΚΤ. Η 3η αυτή έκδοση, έλαβε υποψη της τον οδηγό "Σταθόπουλος, Παναγιώτης, Χούσος, Νίκος & Σταύρου, Γεώργιος, 2013. Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο", διαθέσιμο στην διεύθυνση http://ariadne.ekt.gr/ariadne/handle/20.500.12776/8887.
Εμφανίζεται στις συλλογές: