Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Οδηγός
Έκταση:
42 σελίδες
Μέγεθος:
3.04 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/15313Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης και Ψηφιακών Αρχείων
Εναλλακτικός τίτλος: 
Technical Guidelines for Digitization and Digital Files
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συγγραφέας παραθεμάτων ή αποσπασμάτωνκειμένου: 
Σχολιαστής: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Ο οδηγός αυτός συγκεντρώνει τις προδιαγραφές για τις διαδικασίες παραγωγής ψηφιακών πόρων, οι οποίες διασφαλίζουν την μακροχρόνια διαφύλαξη των ψηφιακών αρχείων και την διαθεσιμότητα τους σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες.Οι προδιαγραφές αυτές προέκυψαν από πρότυπα και καλές διεθνείς πρακτικές, καθώς και την εκτεταμένη εμπειρία του ΕΚΤ σε θέματα διαλειτουργικότητας και ψηφιακών αρχείων. Υποστηρίζει την υπηρεσία Πιστοποίησης Προδιαγραφών Περιεχομένου του ΕΚΤ, μια υπηρεσία SaaS. Οι Προδιαγραφές ψηφιοποίησης και ψηφιακών αρχείων συμπληρώνονται με ένα ακόμη οδηγό, στον οποίο περιγράφονται οι Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας Ανοικτού Περιεχομένου με άλλα συστήματα και οι Προδιαγραφές Διάθεσης προς τον χρήστη.
This document sets guidelines for digitizing and digital born content for long-term preservation and availability to users. These specifications derived from worldwide standards and best practices, as well as EKT's extensive experience in digital content. It is key part of EKT's Open Content Cerfification Service (http://validator.ekt.gr), a SaaS service. The "Technical Guidelines for Digitizing and Digital Files" are part of a series of EKT's Technical Guidelines which is completed with another guide named "Technical Guidelines for Interoperability of Open Digital Content".
Ημερομηνία: 
Μαΐ-2016
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2016 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
327378
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Έχει σχέση με: 
Αναφέρει: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: