Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/13282Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ψηφιακή γνώση και ανοικτές τεχνολογίες: γέφυρες στην έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό: Ανοικτό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Περιεχόμενο για την Εκπαίδευση, Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις, 3η Εκδήλωση
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Σε μία εποχή που η ερευνητική δραστηριότητα και η επιστημονική πληροφορία συναντιούνται με τις νέες τεχνολογίες, δημιουργούνται νέες προκλήσεις για τη διάδοση της συλλογικής γνώσης, την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται πρωτοποριακές δράσεις με διεθνή απήχηση για τη συσσώρευση, ανοικτή διάθεση και επανάχρηση της ψηφιακής γνώσης από την ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ, www.ekt.gr) πρωτοπορεί στη συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου, αναπτύσσοντας τεχνολογικές υποδομές για την ανοικτή διάθεση πηγών γνώσης και παρέχοντας εξελιγμένες υπηρεσίες στο σύνολο της ερευνητικής, εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Πώς μπορούμε να θέσουμε τις νέες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης; Πως επηρεάζουν οι εξελίξεις αυτές τον τομέα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και ευρύτερα τον χώρο της έρευνας, και ποια τα οφέλη για τη σύγχρονη εκπαίδευση και μάθηση; Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσιάσεις για την αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου επιστήμης και πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ημερομηνία: 
19/03/2013
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις "Επιστήμης Κοινωνίας", 2013, "Ψηφιακή γνώση και ανοικτές τεχνολογίες: γέφυρες στην έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό" (Γ' Κύκλος Ομιλιών)
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"
Ημ/νία εκδήλωσης: 
05/03/2013 - 19/03/2013
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Αποτελείται από: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: