Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
leaflet
Μέγεθος:
1.44 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/13263Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις "Επιστήμης Κοινωνίας", 2013, "Ψηφιακή γνώση και ανοικτές τεχνολογίες: γέφυρες στην έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό" (Γ' Κύκλος Ομιλιών)
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
05/03/2013 - 19/03/2013
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"
Περίληψη: 
Σε μία εποχή που η ερευνητική δραστηριότητα και η επιστημονική πληροφορία συναντιούνται με τις νέες τεχνολογίες, δημιουργούνται νέες προκλήσεις για τη διάδοση της συλλογικής γνώσης, την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης. Η ανοικτή διάθεση των πηγών γνώσης, η αξιοποίηση ανοικτών και επαναχρησιμοποιήσιμων δεδομένων, η ανάπτυξη καινοτόμων ανοικτών τεχνολογιών και διαλειτουργικών υποδομών, αποκτούν κεντρικό ρόλο για την αποτελεσματική διαχείριση της συλλογικής γνώσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται πρωτοποριακές δράσεις με διεθνή απήχηση για τη συσσώρευση, ανοικτή διάθεση και επανάχρηση της ψηφιακής γνώσης από την ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) πρωτοπορεί στη συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου, αναπτύσσοντας τεχνολογικές υποδομές για την ανοικτή διάθεση πηγών γνώσης και παρέχοντας εξελιγμένες υπηρεσίες στο σύνολο της ερευνητικής, εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Πώς μπορούμε να θέσουμε τις νέες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης; Πως επηρεάζουν οι εξελίξεις αυτές τον τομέα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και ευρύτερα τον χώρο της έρευνας, και ποια τα οφέλη για τη σύγχρονη εκπαίδευση και μάθηση; Οι κύκλοι συζητήσεων που διοργανώνει το ΕΚΤ, στο πλαίσιο των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του ΕΙΕ, επιχειρούν να συμβάλλουν σε έναν ευρύτερο διάλογο για το ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο και τη χρήση των ανοικτών τεχνολογιών.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Αποτελείται από: 
Σημειώσεις: 
Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Μορφωτικών Εκδηλώσεων “Επιστήμης Κοινωνία” του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).
Εμφανίζεται στις συλλογές: