Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
1.46 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8602Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
EURAXESS - Researchers in Motion: μια υπηρεσία προς όφελος των μετακινούμενων ερευνών
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Συγγραφέας παραθεμάτων ή αποσπασμάτωνκειμένου: 
Ημερομηνία: 
12/10/2010
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: