Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/8562Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ: Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ερευνητικό Δυναμικό, Δράσεις Marie Curie (Ανθρωποι), Περιφέρειες της Γνώσης
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
12/10/2010
Περίληψη: 
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι νέες προκηρύξεις των προγραμμάτων, η συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών σε προηγούμενες προκηρύξεις, καθώς και δίκτυα που υποστηρίζουν τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς στην προετοιμασία και υποβολή επιτυχημένων προτάσεων. Εκπρόσωπος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ειδικό Πρόγραμμα "Ανθρωποι" θα παρουσιάσει τις Δράσεις Marie Curie. Θα παρουσιαστούν επίσης οι υπηρεσίες των ευρωπαϊκών δικτύων EuroRisNet και Idealist για τα προγράμματα "Ερευνητικές Υποδομές" και "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών" του 7ου ΠΠ, καθώς και το έργο FitForHealth για την υποστήριξη του προγράμματος "Υγεία" του 7ου ΠΠ. Η εκδήλωση διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Αποτελείται από: 
EURAXESS - Researchers in Motion: μια υπηρεσία προς όφελος των μετακινούμενων ερευνών
Θέματα ισότητας των φύλων ως παράγων επιτυχίας στην υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων στο 7ο ΠΠ
Η Ερευνητική Ηθική ως παράγων επιτυχίας στην υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων του 7ου ΠΠ-Βέλτιστες Πρακτικές & Προετοιμασία Ερευνητικών Προτάσεων
Το έργο OpenAire για την Ανοικτή Πρόσβαση
Προγράμματα "Ερευνητικές Υποδομές" και "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών": υπηρεσίες των ευρωπαϊκών δικτύων EuroRisNet και Idealist
Παρουσίαση ετήσιας προκήρυξης 2011 της θεματικής προτεραιότητας "Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες"
Ερευνητικό Δυναμικό (REGPOT): Ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα και Προκήρυξη 2011
Πρόγραμμα "Περιφέρειες της Γνώσης" - Προκήρυξη 2011 για Ερευνητικά Clusters στον τομέα των Μεταφορών
Δράσεις Marie Curie-Πρόγραμμα Ανθρωποι: Ανοιχτές Προκηρύξεις
Το έργο "Fit for Health" Υποστήριξη των Μικρό-Μεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ του 7ΠΠ
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: