Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
1.28 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8587Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
GreeD Corpus: Οργάνωση και εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας της διαλεκτολογικής βάσης δεδομένων του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημερομηνία: 
01/10/2010
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Ημερίδα παρουσίασης του έργου "CLARIN-EL: Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογίας"
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48
Ημ/νία εκδήλωσης: 
01/10/2010
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: