Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/8561Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ημερίδα παρουσίασης του έργου "CLARIN-EL: Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογίας"
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
01/10/2010
Τόπος εκδήλωσης: 
Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
Περίληψη: 
Στην ημερίδα έγινε παρουσίαση του έργου και των δράσεων που έχουν αναληφθεί με σκοπό τη σύσταση του ελληνικού σκέλους της σχετικής Ερευνητικής Υποδομής, και θα συζητηθούν θέματα που άπτονται των απαιτήσεων που καλείται να ικανοποιήσει η Γλωσσική Τεχνολογία (ΓΤ) ως υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΑΕ).
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Αποτελείται από: 
Πληροφόρηση και επικοινωνία στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών: έρευνα χρηστών Τμημάτων των Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ
Παρουσίαση της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής CLARIN
Παρουσίαση της ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής CLARIN-EL
Γλωσσικοί πόροι και τεχνολογίες: η σημερινή ελληνική πραγματικότητα
Οργανωτικές και νομικές δομές για τη διαχείριση ανοιχτών γλωσσικών ψηφιακών πόρων
Απαιτήσεις και χαρακτηριστικά ψηφιακών ερευνητικών υποδομών για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η ευρωπαϊκή υποδομή DARIAH
Καταγραφή απαιτήσεων ερευνητών ανθρωπιστικών επιστημών για γλωσσικούς πόρους και εργαλεία
Η εθνική πολιτική για τις ερευνητικές υποδομές
GreeD Corpus: Οργάνωση και εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας της διαλεκτολογικής βάσης δεδομένων του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων
Πρόσβαση στο περιεχόμενο ιστορικών εγγράφων με χρήση εργαλείων Γλωσσικής Τεχνολογίας
Εφαρμογές της Γλωσσικής Τεχνολογίας: σχετικά έργα και δράσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Απαιτήσεις χρηστών στην παρουσίαση του έργου "CLARIN-EL: Ερευνητική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογίας" (ανοικτή συζήτηση)
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: