Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
36 σελίδες
Μέγεθος:
4.29 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/633Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 42, Μάιος - Ιούνιος 2004): Ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα της ασφάλειας
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος αναπτύσσονται θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών στο τομέα της ασφάλειας. Παρουσιάζεται η προπαρασκευαστική δράση για τη τριετία 2004-2006 με τίτλο "Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Βιομηχανικού Δυναμικού Έρευνας στο τομέα της Ασφάλειας". Στόχος του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση εστιασμένων ερευνητικών κέντρων για την ανάπτυξη τεχνολογιών που είναι κρίσιμες για την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται το νέο ευρωπαϊκό έργο "SMEs go LifeSciences" που αφορά στην ενθάρρυνση της συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων στους τομείς των επιστημών υγείας και βιοτεχνολογίας.
Ημερομηνία: 
Ιου-2004
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2004 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: