Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
36 σελίδες
Μέγεθος:
32.07 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/4362Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 32, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2002): έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στην Ευρώπη
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος γίνεται αναφορά στις θεματικές προτεραιότητες του 6ου ΠΠ και στα οριζόντια προγράμματα. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα στάδια της τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Επιπλέον, αναφέρονται ενέργειες και δράσεις με άξονα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας. Τέλος στο παρόν τεύχος συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με τον ελληνικό κόμβο CORDIS, την ελληνική έκδοση της δεκαδικής ταξινόμησης Dewey και άλλες χρήσιμες ανακοινώσεις με άξονα την τεχνολογία.
Ημερομηνία: 
Οκτ-2002
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2002 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: