Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Οδηγός
Έκταση:
80 σελίδες
Μέγεθος:
3.51 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17166Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Τρισδιάστατη Σάρωση και Ψηφιακή Διατήρηση 3Δ αρχείων: μία επισκόπηση του πεδίου
Συντελεστής: 
Περίληψη: 
Η τρισδιάστατη σάρωση κινητών και ακίνητων μνημείων κερδίζει συνεχώς έδαφος, με ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών στην έρευνα, την εκπαίδευση, τη μακροχρόνια διατήρηση, το gaming και την τουριστική προβολή. Τα οφέλη αυτά αναγνωρίζονται και στην Ευρωπαϊκή Σύσταση για τη Δημιουργία ενός Χώρου Δεδομένων για τον Πολιτισμό , η οποία καλεί τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις στη δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων ιδίως των μνημείων που κινδυνεύουν από ανθρωπογενείς παράγοντες και την κλιματική αλλαγή, καθώς και των πλέον επισκέψιμων και δημοφιλών μνημείων. Σε αυτό το πλαίσιο και στη χώρα μας έχουν αυξηθεί τα έργα τα οποία παράγουν τρισδιάστατα αρχεία. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ταχύτατα εξελισσόμενο πεδίο με ελάχιστη, ακόμα, τυποποίηση, ο παρόν οδηγός έχει ως στόχο να αποτυπώσει τις τρέχουσες τεχνολογίες και πρακτικές και να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τους φορείς και τους εμπλεκόμενους σε έργα τρισδιάστατης αποτύπωσης πολιτιστικού περιεχομένου.
Ημερομηνία: 
Νοε-2023
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2023 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης
Αναγνωριστικό έργου: Αριθμός συμβολαίου (Grant/Award): 
5044975
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Αναγνωριστικό χρηματοδότη: ISNI: 
12365
Εμφανίζεται στις συλλογές: