Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Οδηγός
Έκταση:
44 σελίδες
Μέγεθος:
3.27 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17132Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Οδηγός χρήσης του εθνικού συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr - 2023
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Συντελεστής: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Ο παρών επικαιροποιημένος οδηγός αποτελεί ένα βοήθημα για τους επισκέπτες του SearchCulture.gr. Παρουσιάζει τις διαφορετικές λειτουργικότητες πλοήγησης και αναζήτησης στο περιεχόμενο, τους τρόπους παρουσίασης και επιμερισμού των αποτελεσμάτων και τη σωστή επανάχρηση του περιεχομένου σύμφωνα με την αδειοδότηση των τεκμηρίων.
Ημερομηνία: 
Μαρ-2023
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2023 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης
Αναγνωριστικό έργου: Αριθμός συμβολαίου (Grant/Award): 
5044975
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Αναγνωριστικό χρηματοδότη: ISNI: 
12365
Αντικαθιστά: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: