Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
140 σελίδες
Μέγεθος:
2.46 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17097Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
The regional dimension of knowledge-intensive activities in Greece: Overview 2021
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Περίληψη: 
This edition provides in a concrete and comprehensive way indicators that contribute to mapping of regional innovation systems. More specifically, factual analysis on research and innovation in Greek regions is presented through indicators that refer to four thematic axes: a) Research & Development activities, as reflected through the R&D expenditures carried out by the institutions of each Region, b) R&D personnel that is employed and participates in R&D activities, c) the performance of each Regions' bodies and entities in competitive EU R&D projects, scientific publications and doctoral theses, from which international presence, excellence and areas of scientific and technological specialization of the Regions emerge, d) the innovative performance of each Regions' enterprises.
Ημερομηνία: 
05/09/2022
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Τόπος έκδοσης: 
Athens
ISBN: 
978-618-5557-32-4 (pdf)
978-618-5557-33-1 (print)
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Production of RIS3 indicators for the years 2016-2023
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Installation of a Monitoring Mechanism of the implementation of the national strategy RIS3-Collection and analysis of indicators
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
5008067
Χρηματοδότης: 
European Union - European Regional Development Fund
Greece
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: