Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
510 σελίδες
Μέγεθος:
17.55 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17003Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία στις Ελληνικές Περιφέρειες. Έκδοση 2021
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Περίληψη: 
Η έκδοση αποτυπώνει τις εισροές και εκροές δραστηριοτήτων έντασης γνώσης ανά Περιφέρεια της χώρας, παρουσιάζοντας τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από τις επίσημες στατιστικές έρευνες που διενεργεί το ΕΚΤ. Συγκεκριμένα η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία που αποτυπώνουν τις δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Ε&Α, την καινοτομία στις επιχειρήσεις, τις βιβλιομετρικές επιδόσεις για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, την παραγωγή διδακτορικών διατριβών με βάση τα δεδομένα από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, και τα στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Τα στοιχεία παρατίθενται συγκεντρωτικά για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, αλλά και μεμονωμένα για κάθε Περιφέρεια, ξεχωριστά.
Ημερομηνία: 
16/03/2022
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5557-18-8 (pdf)
978-618-5557-17-1 (print)
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2021 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση" 2014-2020
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (MONITORING MECHANISM) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή και επεξεργασία Δεικτών
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
5008067
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Η παραγωγή των στατιστικών στοιχείων και των δεικτών πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δεικτών και Δράσεων ΕΤΑΚ.
Ο σχεδιασμός της έκδοσης πραγματοποιήθηκε από την κα Δήμητρα Πελεκάνου και την κα Μαργαρίτα Σκανδάλη, η επιμέλεια της έκδοσης από την Δρ Αθανασία Μεγρέμη και η τυπογραφική διόρθωση στοιχείων από την κα Αγάθη Μπελούλη.
Εμφανίζεται στις συλλογές: