Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16727Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Προωθητικό Βίντεο για τις Γέφυρες Γνώσης & Συνεργασίας (2019)
Δημιουργός: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Με τις «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», οι Έλληνες επιστήμονες - ερευνητές, επιχειρηματίες και επαγγελματίες - μπορούν να γίνουν μέλη μιας παγκόσμιας ψηφιακής κοινότητας, χτίζοντας γέφυρες ανταλλαγής γνώσης, και καλλιεργώντας δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τη σύνδεση μέσω του knowledgebridges.gr γίνεται δυνατή η πρόσβαση σε προγράμματα επιβράβευσης και υπηρεσίες διασύνδεσης του απόδημου ελληνισμού με την Ελλάδα που αναπτύσσεται. Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας: Η γνώση γεφυρώνει την απόσταση.
Ημερομηνία: 
02/08/2019
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2019 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: