Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16726Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Knowledge & Partnership Bridges Videoteaser (2019)
Δημιουργός: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
With the "Knowledge and Partnership Bridges" Initiative, Greek scientists - researchers, entrepreneurs and professionals - can create a global digital community, found centers for knowledge exchange and foster ties of cooperation between Greece and the world. Sign in at www.knowledgebridges.gr and get access to reward programs and networking services for the Greek Diaspora and Greece. Knowledge and Partnership Bridges: Bridging the distance using knowledge
Ημερομηνία: 
02/08/2019
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2019 National Documentation Centre
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: