Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16714Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Συνέντευξη με τον Aλέξανδρο Στρογγυλό, pro-ACTINA S.A.
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ενημερωτική Ημερίδα για την Κοινωνική Πρόκληση “Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία” στον Ορίζοντα 2020» (Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2015), μίλησε στο ΕΚΤ για τη συμμετοχή του σε ερευνητικό έργο στον Ορίζοντα 2020 και τη σημασία του χρηματοδοτικού εργαλείου της ΕΕ SME Instrument στην ανάπτυξη της εταιρείας του, pro-ACTINA S.A.
Ημερομηνία: 
03/11/2015
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: