Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/15040Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ημερίδα για την Κοινωνική Πρόκληση "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία" στο Πρόγραμμα "Oρίζοντας 2020" για την Έρευνα & την Καινοτομία της ΕΕ
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
03/11/2015
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"
Περίληψη: 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) της ΕΕ, διοργανώνουν ημερίδα για την Κοινωνική Πρόκληση "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία" του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" για την Έρευνα & την Καινοτομία της ΕΕ. Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας του 2016-2017 για την Κοινωνική Πρόκληση 1 "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και ευημερία”. Παρουσιάζονται, επίσης, η "Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση" (European Innovation Partnership Active & Healthy Ageing), οι "Συμπράξεις Δημόσιου/Δημοσίου & Δημόσιου/Ιδιωτικού Τομέα" όπου υπήρξε εθνική συμμετοχή, το Τρίτο Πρόγραμμα της ΥΓΕΙΑΣ (Γενική Διεύθυνση Υγεία & Ασφάλεια Τροφίμων), καθώς και οι προτεραιότητες του τομέα της Υγείας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης αξιολογητές & επιτυχημένοι υποβάλλοντες παρουσιάζουν συμβουλές επιτυχίας για διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Έχει σχέση με: 
Αποτελείται από: 
Συμβουλές επιτυχίας από αξιολογητές & επιτυχημένοι υποβάλλοντες για την συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ: Η Αξιολόγηση των SME instrument & Fast Track to Innovation
Συμβουλές επιτυχίας από αξιολογητές & επιτυχημένοι υποβάλλοντες για την συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ: Επιτυχία στο SME Instrument
Συμβουλές επιτυχίας από αξιολογητές & επιτυχημένοι υποβάλλοντες για την συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ: Έρευνα και καινοτομία στην υγεία και τις κοινωνικές προκλήσεις
Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας
Ανοικτή Πρόσβαση στο Πρόγραμμα "Oρίζοντας 2020"
Οι προτεραιότητες του τομέα της Υγείας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης
3rd Health Programme
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (European Innovation Partnership οn Active & Healthy Ageing – EIPAHA)
Συμπράξεις Δημόσιου/Δημοσίου & Δημόσιου/Ιδιωτικού Τομέα στον χώρο των Επιστημών Υγείας
Το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και το Πρόγραμμα Εργασίας 2016/17 της Κοινωνικής Πρόκλησης 1 "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή & Ευημερία
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: