Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
92 σελίδες
Μέγεθος:
8.48 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16661Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Έκθεση δραστηριοτήτων 2019/2020
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Φωτογράφος: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Η Έκθεση δραστηριοτήτων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου για την περίοδο 2019-2020 καλύπτει χρονικά ένα δεκαοκτάμηνο: από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Η καθιέρωση του κυλιόμενου δεκαοκτάμηνου ως περιόδου αναφοράς, επιτρέπει καλύτερη καταγραφή των δράσεων που συνεχίζονται, ενώ ο αναγνώστης σχηματίζει πληρέστερη εικόνα για τους στόχους που τίθενται και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Για έναν οργανισμό δημοσίου συμφέροντος, η αδιάλειπτη παραγωγή εκθέσεων δραστηριοτήτων είναι δείγμα συνέπειας και ευθύνης. Για το ΕΚΤ, έναν αναπτυξιακό οργανισμό με μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, που απευθύνεται σε πολυάριθμες κοινότητες χρηστών, είναι επιπλέον μια διαδικασία οργάνωσης και διοίκησης. Είναι μέσο αξιολόγησης και παρακολούθησης της υλοποίησης της στρατηγικής και της εξέλιξης της πορείας του. Στην έκδοση αυτή, δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην οπτικοποίηση της πληροφορίας. Περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις και οι υπηρεσίες του οργανισμού, οι συνθήκες μετάβασης στη νέα περίοδο λειτουργίας του, μετά την αυτονόμηση και την υπαγωγή του στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και η προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα που δημιούργησε η πανδημία. Παράλληλα με τη δημοσίευση της έκθεσης, αξιοποιούνται οι δυνατότητες των ψηφιακών μέσων και τις ικανότητες των ανθρώπων μας, με σκοπό να παρουσιαστούν με τον καλύτερο τρόπο, σε διαφορετικές κοινότητες χρηστών, τις υπηρεσίες και τη δράση του ΕΚΤ.
Ημερομηνία: 
2021
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5557-01-0
978-618-5557-02-7
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2021 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: