Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Κείμενο μελέτης
Έκταση:
64 σελίδες
Μέγεθος:
1.66 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16590Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής έρευνας στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Η συμμετοχή της Ελλάδας (2007-2012)
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συντάκτης: 
Περίληψη: 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικής πληροφορίας και περιεχομένου και την απεικόνιση με δείκτες της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας, εκδίδει τη μελέτη "Οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής έρευνας στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Η συμμετοχή της Ελλάδας (2007-2012)", η οποία συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος "Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH)" (Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργασία", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ) την περίοδο 2007-2012.
Ημερομηνία: 
2013
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-80175-5-9
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2013 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται αντλούνται από επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από εμπειρικά δεδομένα που συγκεντρώνει το ΕΚΤ από τη λειτουργία του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Π, καθώς και από την άσκηση των ποικίλων δραστηριοτήτων του στονχώρο της Έρευνας και Τεχνολογίας. Το ΕΚΤ δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων που προέρχοναι από την βάση δεδομένων e-CORDAκαι την κοινοτική υπηρεσία της CORDIS, δεν ελέγχει την ποιότητα αυτών, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πιθανή ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση αυτών.
Εμφανίζεται στις συλλογές: