Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Κείμενο μελέτης
Έκταση:
60 σελίδες
Μέγεθος:
1.45 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16589Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Η ευρωπαϊκή έρευνα στις κοινωνικο-οικονομικές και ανθρωπιστικές Επιστήμες: η συμμετοχή της Ελλάδας (2007-2013)
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συντάκτης: 
Περίληψη: 
Η έκδοση «Η έρευνα στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: η περίπτωση της Ελλάδας (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-2013)» αποτελεί επικαιροποίηση της έκδοσης «Οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής έρευνας στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Η συμμετοχή της Ελλάδας (2007-2012)», και συνοψίζει τα αποτελέσματα του Προγράμματος «Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH)» (Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία», 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ) την περίοδο 2007-2013. Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του ΕΚΤ με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ. Ανταποκρίνεται, δε, στο θεσμικό του ρόλο για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικής πληροφορίας και περιεχομένου και την απεικόνιση με δείκτες της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας.
Ημερομηνία: 
16/07/2015
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5079-33-8
978-618-5079-32-1
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2015 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται αντλούνται από επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από εμπειρικά δεδομένα που συγκεντρώνει το ΕΚΤ από τη λειτουργία του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Π, καθώς και από την άσκηση των ποικίλων δραστηριοτήτων του στον χώρο της Έρευνας και Τεχνολογίας. Το ΕΚΤ δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων που προέρχοναι από την βάση δεδομένων e-CORDA και την κοινοτική υπηρεσία της CORDIS, δεν ελέγχει την ποιότητα αυτών, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πιθανή ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση αυτών.
Εμφανίζεται στις συλλογές: