Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
196 σελίδες
Μέγεθος:
13.91 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16557Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Η μελέτη με τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010,Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά» είναι η δεύτερη από μια σειρά μελετών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ με σκοπό την ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Με στόχο τον προσδιορισμό δεικτών που χαρακτηρίζουν την τρέχουσα πραγματικότητα αλλά και την εξέλιξη της επιστημονικής παραγωγής της χώρας και επιτρέπουν τη σύγκρισή της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η μελέτη αξιοποιεί στοιχεία που συνδέονται με τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, και παρουσιάζει δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας που αφορούν τον αριθμό δημοσιεύσεων, αριθμό αναφορών, επιστημονικά πεδία, φορείς κ.λπ. Τα κύρια ευρήματα που παρουσιάζονται προέκυψαν από την ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων που αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων της Thomson Reuters αφού υπέστησαν τον απαιτούμενο «καθαρισμό».
Ημερομηνία: 
18/08/2012
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-960-89499-7-3
978-960-89499-5-9
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2012 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
Χρηματοδότης: 
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έχει εκδοχή: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Για την επεξεργασία των δεδομένων, τον υπολογισμό των δεικτών και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική μορφή απαιτήθηκε η ανάπτυξη περιβάλλοντος και εργαλείων λογισμικού τον συντονισμό και την τεχνική επίβλεψη των οποίων είχε ο Δρ Νίκος Χούσος. Για την υλοποίηση συνεργάστηκαν οι: • Δρ Δημήτρης Καραΐσκος - ανάπτυξη πλατφόρμας επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργιών διαδραστικής οπτικοποίησης • Κώστας Σταμάτης – ανάπτυξη εργαλείων καθαρισμού δεδομένων • Ανδρέας Καλαϊτζής – ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής έκδοσης
Εμφανίζεται στις συλλογές: