Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
196 σελίδες
Μέγεθος:
16.33 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16536Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Greek scientific publications 1996-2010: Bibliometric analysis of Greek publications in international scientific journals - Web of Science
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
The study “Greek scientific Publications 1996-2010: bibliometric analysis of Greek publications in international scientific journals” is the second part of a series of studies undertaken by EKT aimed at recording and analysing Greek scientific activity in the international landscape. The study relies on a range of data related with Greek Publications –such as the amount of publications, citations received, their distribution across scientific fields and institutions – to produce indicators which characterize the country’s research activity, describe progress and allow for further correlations with activity at EU and international level. Data was drawn from the Thomson Reuters databases.
Ημερομηνία: 
2012
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Τόπος έκδοσης: 
Athens
ISBN: 
978-960-89499-4-2
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2012 National Documentation Centre
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Operational Programme “Digital Convergence” (NSRF)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
National Information System for Research and Technology/Social Networks-User Generated Content
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
Χρηματοδότης: 
Greece
European Union - European Regional Development Fund
Είναι εκδοχή του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Data processing was enabled by software solutions which EKT developed to meet the requirements of this study. The software makes uses of a set of tools that allowed the calculation of bibliometric indicators as well as the presentation of data in a user friendly format. Dr Nikos Houssos was the supervisor of a team comprised of the following members: • Dr Dimitris Karaiskos - software developer • Costas Stamatis- data cleaning and control techniques • Andreas Kalaitzis - developer of the study’s electronic edition
Εμφανίζεται στις συλλογές: